Istraživanje o međuvršnjačkom nasilju u školama

Udruženje “Kap” je, u suradnji sa partnerskim organizacijama, provelo istraživanje na temu pojave međuvršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.

Cjelokupno istraživanje možete preuzeti na  LINKU OVDJE